Misyon: 
Yalova Üniversitesi Mühendislik Fakültesinin belirlediği misyonu; araştırma, geliştirme ve tasarım yetenekleri gelişmiş, öğrenmeyi öğrenen, temel bilimlere ve ileri teknolojilere hakim, sosyal ilişkiler ve iletişimde güçlü, ülkesine ve insanlığa yararlı,  etik değerlere saygılı, sorgulayıcı, katılımcı, araştırmacı, yapıcı ve yenilikçi düşünce yapısıyla bağımsız karar verebilen, mesleki eğitime sahip mühendisler yetiştirmek ve araştırma geliştirme faaliyetleri ile bilgiyi toplumsal-endüstriyel faydaya dönüştürmektir.
 
Vizyon:  
Çağdaş bilim ve teknoloji ile araştırmayı ilke edinmiş akademik kadroya sahip, araştırma, geliştirme ve eğitim-öğretim altyapısını sürekli güncelleyen, bilgiyi toplumsal ve endüstriyel faydaya dönüştürmeyi sağlayacak projeler geliştiren, disiplinler arası işbirliğini ön planda tutan, yükseköğretimde yer alan politika ve hedefler doğrultusunda bilgi ve teknoloji üreten bir fakülte olmaktır.
 
Kalite Politikamız: 
Yalova Üniversitesi Mühendislik Fakültesinin belirlediği misyon ve vizyonuna başarıyla ulaşabilmesi için aşağıdaki değerlere gereken önemi vermek ve sürekliliğini sağlamak temel kalite politikamızdır.
 • Akademik Özgürlük,
 • Bilimsellik,
 • Çağdaşlık,
 • Çevrecilik,
 • Evrensellik,
 • Kalite Odaklılık,
 • Katılımcılık,
 • Öğrenci Odaklılık,
 • Paylaşımcılık,
 • Şeffaflık,
 • Yenilikçilik ve
 • Teknoloji Odaklılık 

Etiket: Misyon ve Vizyon