ÖĞRETİM ÜYELERİMİZİN PROJESİNE TÜBİTAK 1001 DESTEĞİ

Yalova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Polimer Malzeme Mühendisliği Bölümü’nden Prof. Dr. E. Hilal MERT’in yürütücü, Kimya Mühendisliği Bölümünden Doç. Dr. H. Hande MERT’in, Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümünden Doç. Dr. M. Selçuk MERT’in ve Yalova Meslek Yüksekokulu Polimer Teknolojisi Programı’ndan Dr. Öğr. Üyesi Burcu KEKEVİ’nin araştırmacı olarak görev aldığı “Isıl Enerji Depolama Amacıyla Tek Adımlı Susuz Yağ-İçinde-Yağ Emülsiyon Kalıplama ile Kompozit Faz Değiştiren Malzemelerin Hazırlanması” başlıklı proje TÜBİTAK 1001 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı kapsamında desteklenmeye hak kazanmıştır. Projede, Slovenya Maribor Üniversitesinden Prof. Dr. Peter KRAJNC da yurtdışı araştırmacı olarak yer almaktadır.

Enerji Sistemleri Mühendisliği, Kimya Mühendisliği ve Polimer Malzeme Mühendisliğini ortak bir hedefte buluşturan proje, ısıl enerji depolama uygulamaları için yeni bir malzemenin ve malzeme hazırlama yönteminin geliştirilmesini amaçlamaktadır. TÜBİTAK çağrı planlamasında yer alan öncelikli alan konuları ile ilişkili olan projede 2 lisansüstü öğrencisine burs verilmesi planlanmaktadır.

Proje kapsamında ısıl enerji depolama amacıyla tek adımlı susuz yağ-içinde-yağ emülsiyon kalıplama yaklaşımı ile kompozit faz değiştiren malzemelerin (FDMlerin) hazırlanması hedeflenmektedir. Hedeflenen akıllı kompozit malzemelerin iç mekan ısıl enerji depolama uygulamalarında kullanılması; faz geçiş sıcaklığı ve enerji depolama kapasitesi ile tasarruf edilen enerji miktarına bağlı olarak uzun vadede kaynakların ve çevrenin korunmasına, dışa bağımlılık yükünün azaltılmasına katkı sağlaması beklenmektedir.