Staj

Staj başvuruları 01 Haziran 2023 tarihinden itibaren online olarak yapılacaktır.

ONLİNE STAJ BAŞVURUSU

 

UYARI : ÖNCELİKLE SAYFANIN SONUNDA YER ALAN STAJ YOL HARİTASINI DİKKATLİCE İNCELEYİNİZ !!!

Yalova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi lisans öğrencileri, öğrenim süreleri boyunca, Mühendislik Fakültesi Staj Yönergesi ve ilgili Bölüm Staj Yönergesinde öngörülen kapsamda (işletme stajı, laboratuvar stajı, üretim stajı, yönetim stajı vb.) ilgili bölüm yönergesiyle belirlenen şekilde staj yapmakla yükümlüdür. Öğrencilerin mezun olabilmeleri için söz konusu stajı başarı ile tamamlamaları gerekmektedir.

  

Bölüm Staj Yönergeleri

 

   İlgili Formlar

Bilgisayar Mühendisliği için staj başvuru kontrol formu

 

   Staj Defteri

 

Not: Yalova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Lisans Staj Defteri yukarıda belirtilen sıraya uygun olarak birleştirilmeli ve spiral ile ciltlenmelidir. Öğrenciler hazırladıkları defterin içeriğine uygun olarak kareli veya çizgisiz staj defteri iç sayfalarını (sayfa sayısında üst sınır yoktur) kullanabilirler. Staj defterleri el yazısı ile doldurulmalıdır. Defterin yazımında bilgisayar (ofis programları) kullanılmamalıdır. Bir istisna olarak program çıktısı, grafik, proses şeması, resim, ekran çıktısı bilgisayar kullanılarak hazırlanabilir ve deftere eklenebilir.

 

Staj Defteri Nasıl Yazılır?

Staj defteri en az staj günü sayısı kadar sayfası olacak şekilde hazırlanır. Staj defteri yapılan stajın öğrenciye kazandırdığı bilgi ve becerilerin raporudur. Defter, teknik bir dil ve üçüncü şahıs anlatımı kullanılarak anlaşılır ifadeler ile yazılır.

Staj defteri günlük yazar gibi doldurulmamalıdır. İşin ne olduğu, çalışanlar, başladığınız zamana kadar neler yapılmış, neler yapılması planlanıyor gibi işi ve iş yerini tanıtan bilgiler bulunmalıdır. Raporunu yazdığınız iş gününde, sadece o gün yapılan işleri sıralamak yerine, nelerin nasıl yapıldığı, nasıl yapılması gerektiği nedenleriyle anlatılmalıdır. Bunun yanı sıra yapılan ilginç uygulama, ölçüm ve yapım tekniklerine vurgular yapılarak fotoğraflarla desteklenmelidir. Gerektiği takdirde bilgilere kaynak gösterilmelidir. Raporun yazımında ve yapılan çalışmada yararlanılan kaynaklar (kitap, makale, dergi, internet sayfası, ders notu vs.) listelenmelidir. Raporda kullanılan büyük şekiller, şemalar ve istenen diğer bölümler (program, grafik, büyük resim, ekran çıktısı, v.s.) ek olarak verilmelidir.

Staj yapan öğrencilerin her staj türü için ayrı ayrı hazırlamak zorunda oldukları “Staj Defteri” Türkçe yazılı anlatım kurallarına uygun olmalıdır. Yurt dışında staj yapan öğrenciler defterlerini İngilizce olarak hazırlayabilirler.

Örnek Staj Defteri yazımı için tıklayınız.

 

Staj Yol Haritasını bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.