2021 - 2022 Eğitim –  Öğretim Yılı Güz Dönemi Tek Ders Sınavı  16.02.2022  tarihinde yapılacaktır. Tek ders sınavına girebilecek öğrenciler Yalova Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Sınav Yönetmeliği ‘nin aşağıda belirtilen maddelerinde belirtilmiştir.

Tek dersten başarısız öğrenciler:

Tek ders sınavı MADDE 30 – (Başlığı ile Birlikte Değişik:RG-23/8/2021-31577) (1) Normal öğretim ve yaz okulu süresi içinde ders planlarında gösterilmiş olan derslere yazılıp, derslerin devam koşullarını yerine getirmiş ve mezuniyet aşamasına gelmiş öğrencilerden staj, proje, uygulama ve bitirme çalışması hariç olmak üzere tek dersten başarısız olanlara süre kayıplarını önlemek amacı ile her yarıyılsonunda, dersin açıldığı döneme bakılmaksızın tek ders sınavıaçılır. GANO’su 2,00’ın altında olan öğrenciler şartlı başarılı oldukları (DC, DD harf notlu) derslerden de tek ders sınavlarına girebilir. Tek ders sınavlarının mazeret sınav hakkı yoktur. Başarı notu hesaplamasında yıl içinde o dersle ilgiliara sınav notu ve diğer notlar değerlendirmeye alınmaz. (2) Tek ders sınavı, yarıyıl sonu sınav sonuçlarının ilanından sonra takip eden dönem başlamadan önce Üniversite akademik takviminde belirlenen tarihlerde yapılır.

Yapılması Gerekenler: Tek ders sınav dilekçesi öğrenci tarafından doldurulacak ve danışmanına imzalatıldıktan sonra Mühendislik Fakültesi Öğrenci İşlerine teslim edilecektir.

 

Tek Ders Sınav Dilekçesi için tıklayınız…

 

UYARI : Tek ders dilekçelerini en geç 11.02.2022 mesai bitimine kadar teslim ediniz.

Sınav Tarihi : 16.02.2022 - Çarşamba

Sınav Saati :  14.00

Sınav Yeri: Merkez Yerleşke  Yeni Bina ve  Merkez Yerleşke B Blok  

Sınıf : Daha sonra ilan edilecektir

Not: Stajını yapmamış olan öğrenciler de tek ders sınavına girebilirler.

Etiket: tek-ders-sinavi