ÜÇ DERS SINAVLARI HAKKINDA DUYURU

2020 - 2021 Eğitim – Öğretim Yılı Güz Dönemi Sonu Üç Ders Sınavı 11.02.2021- 12.02.2021 tarihlerinde yapılacaktır.

Sınavlar online olarak yapılacaktır.

Üç Ders Sınavına Girebilme Şartları: ‘‘Normal öğretim süresi içinde bölümün/programın ders planlarında gösterilmiş derslere yazılmış derse devam koşullarını yerine getirmiş ve mezuniyet aşamasına gelmiş öğrencilerden Staj, proje, uygulama ve bitirme çalışması hariç olmak üzere en çok üç dersten başarısız olanlara süre kayıplarını önlemek amacı ile her yarıyıl sonunda, dersin açıldığı döneme bakılmaksızın üç ders sınavı açılır. GANO’su 2,00’ın altında olan öğrenciler şartlı başarılı oldukları (DC, DD harf notlu) derslerden de üç ders sınavlarına girebilir. Üç ders sınavlarının mazeret sınav hakkı yoktur. Başarı notu hesaplamasında yıl içinde o dersle ilgili ara sınav notu ve diğer notlar değerlendirmeye alınmaz.

Yapılması Gerekenler:

Üç ders sınav dilekçesi öğrenci tarafından doldurulacak ve danışmanına onaylatıldıktan (e-posta gönderilebilir) sonra Mühendislik Fakültesi Öğrenci İşlerine (Bölüm Sekreterliğine) teslim edilecektir. ( e posta ile başvuru yapanların dilekçeleri danışman tarafından öğrenci işlerine verilecektir.)

Üç Ders Sınav Dilekçesi için tıklayınız…

UYARI: Üç ders sınavı dilekçelerini en geç 10.02.2021 Saat 12.30 kadar teslim ediniz.

Not: Stajını yapmamış olan öğrenciler de üç ders sınavına girebilirler.

Etiket: uc-ders-sinavlari