Teknisyen

Sefa Sözbir

Yazı İşleri

Hande Tamhancı

Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi

Olcay Şimşek

Dekan Sekreteri

Zehra Ardıç