Dekanlık Özel Kalem

Ayfer Sargın

Yazı İşleri

Hande Tamhancı

Maaş Tahakkukİşleri

Şahin Özdemir

Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi

Alper Hakkı ERDOĞAN