Teknisyen

Sefa Sözbir

Dekan Sekreteri

Zehra Ardıç

Yazı İşleri

Hande Tamhancı

Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi

Olcay Şimşek